Contoh Mad Lazim Harfi Mutsaqqal

Contoh Mad Lazim Harfi Mutsaqqal

Contoh Mad Lazim Harfi Mutsaqqal di dalam Al-qur’an diantaranya, yaitu ayat pertama dari Q.S Ar Ra’d, Asy Syu’ara’, dan lain sebagainya. Kita sebagai muslim wajib tau hukum bacaan mad lazim harfi mutsaqqal. Oleh karena, agar ilmu tajwid kita semakin sempurna. Tahukah sobat SyariHub, bahwa mad lazim harfi mutsaqqal merupakan salah satu macam dari mad far’i.

Ternyata selama ini mad (bacaan panjang) terbagi menjadi dua, yaitu mad asli/mad thobi’i dan mad far’i (hukum tambahan bacaan mad asli). Namun, apakah syarat sebuah bacaan Al-qur’an termasuk mad lazim harfi mutsaqqal ? Simak artikel berikut sampai habis ya sobat SyariHub. Jangan lupa baca artikel SyariHub lain untuk menambah pengetahuan.

Syarat – Syarat

Kita dapat menyebut sebuah bacaan termasuk contoh mad lazim harfi mutsaqqal, jika :

Bacaan berada di awal pembukaan surat, ada huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid, berlaku pada surat yang dimulai dengan huruf saja (huruf fawatihus suwar).

Dosenpintar.com

Huruf-huruf fawatihus suwar antara lain, yaitu ط ر ق س م ع ك ا ل ن ص ي ح ه.

Kita juga mengenal huruf-huruf tersebut dengan huruf mabni sukun dan cara membacanya dengan mengeja huruf tersebut. Saya menyajikan tiga catatan pengecualian dalam membaca huruf fawatihus suwar, yaitu :

  1. Pada huruf Alif (ا),kita cara membacanya tidak panjang, melainkan dibaca secara gamblang.
  2. Ain (ع), sebagaimana disepakati banyak ulama, ayat Alquran yang berawalan huruf tersebut dibaca dengan memanjangkan 2 sampai 6 harakat.
  3. Huruf kha, tha, haa, yaa, ra (ح ي ط هـ ر) hanya dibaca dengan dua ketukan.

Cara Membaca Mad Lazim Harfi Mutsaqqal

Kita dapat menyimpulkan dari uraian sebelumnya, terdapat pengecualian-pengecualian dalam cara membaca mad lazim harfi mutsaqqal. Namun, pada mad lazim harfi mutsaqqal selain pengecualian itu anda harus membacanya dengan panjang 6 harakat dan diidghamkan.

Yang dimaksud diidghamkan yaitu dileburkan ke huruf berikutnya.

Contoh-Contoh Mad Lazim Harfi Mutsaqqal dalam Al-qur’an

Saya menemukan berbagai contoh mad lazim harfi mutsaqqal dalam Al-qur’an, yaitu :

1.Q.S Yunus ayat 1

الٓرٰ ۗ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

alif-laaam-roo, tilka aayaatul-kitaabil-hakiim

“Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang penuh hikmah.”(QS. Yunus 10: Ayat 1)

2.Ar Ra’d ayat 1

الٓـمّٓرٰ ۗ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَا لَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَـقُّ وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَ النَّا سِ لَا يُؤْمِنُوْنَ

alif-laaam-miiim-roo, tilka aayaatul-kitaab, wallaziii ungzila ilaika mir robbikal-haqqu wa laakinna aksaron-naasi laa yu-minuun

“Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur’an). Dan (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itu adalah benar; tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).”(QS. Ar-Ra’d 13: Ayat 1)

3.Asy Syu’ara’ ayat 1

طٰسٓمّٓ

thoo-siiim-miiim

“Ta Sim Mim.”(QS. Asy-Syu’ara’ 26: Ayat 1)

4.Maryam ayat 1

كٓهٰيٰـعٓـصٓ
kaaaf-haa-yaa-‘aiiin-shoood

“Kaf Ha Ya ‘Ain Sad.”
(QS. Maryam 19: Ayat 1)

Sebenarnya masih ada lagi jenis mad lazim selain mad lazim harfi mutsaqqal lo sobat. Apa sajakah itu? Simak uraian berikut.

Kita dapat mengartikan kata mad dengan “bacaan panjang”, sedangkan kata lazim dengan “biasa, wajar, pasti”. Sehingga, mad lazim artinya adalah bacaan panjang yang pasti. Saya menyajikan jenis-jenis mad lazim lain selain mad lazim harfi mutsaqqal pada uraian berikut.

Jenis-Jenis Mad Lazim

1.Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi

Mad lazim mutsaqqal kilmi mempunyai 2 syarat, yaitu:

Pertama, bacaan mad bertemu huruf bertasydid.Kedua, huruf yang bertasydid tersebut harus berada dalam satu kata. Sobat wajib membaca bacaan ini dengan panjang (6 harakat/6 alif) dan diberatkan. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan.

Contoh:  وَلاَ الضَّالِّيْنَ،  كَافَّة ،  اَلْحـَــاقَّة

2.Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi

Mad lazim mukhaffaf kilmi mempunyai syarat , yaitu :

Pertama, ada huruf mad yang diiringi huruf berharakat sukun dalam satu kata dan tidak diidghamkan.

Sobat wajib membaca Mad lazim mukhaffaf kilmi dengan panjang (6 harakat/6 alif) dan diringankan.

Dalam Al-Quran yang merupakan contoh hukum bacaan ini hanya ada satu kata yaitu آلآن  . Dalam Al Qur’an bacaan ini tidak banyak, hanya ada pada Surat Yunus ayat 51 dan 91, lafalnya :

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ۗ اٰۤلْــٴٰـنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ
a summa izaa maa waqo’a aamangtum bih, aaal-aana waqod kungtum bihii tasta’jiluun

“Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? …”
(QS. Yunus 10: Ayat 51)

اٰۤلْـئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

aaal-aana wa qod ‘ashoita qoblu wa kungta minal-mufsidiin”Mengapa baru sekarang (kamu beriman), padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.”

(QS. Yunus 10: Ayat 91)

contoh mad lazim harfi mutsaqqal
Gambar : Al-Qur’an Indonesia
3.Mad Lazim Mukhaffaf Harfi.

Baca mad lazim harfi mukhaffaf dengan ringan/ tidak diidghamkan dan panjang 6 harakat/3 alif. Mad lazim harfi mukhaffaf mengandung huruf-huruf fawatihussuwar yang tidak berharakat tasydid.

Contoh :    طه      يس     حم      الر   كٓهٰيٰـعٓـصٓ

Nah, sekian sedikit ilmu mengenai mad lazim mutsaqqal dan pengertian mad lazim lain yang bisa saya bagikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi sobat SyariHub sekalian.

Bagi sobat SyariHub yang masih mengalami kesulitan dalam memahami mad lazim mutsaqqal maupun ilmu tajwid lainnya meskipun sudah membaca. Tenang !! SyariHub menyediakan layanan belajar mengaji online untuk segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Guru mengaji lulus dari pesantren dan bersertifikasi yang tentunya ramah. Sehingga, pembelajaran Al-Qur’an menjadi lebih menyenangkan. Klik SyariHub.id untuk mencari tau info lebih lengkap mengenai SyariHub.